Redovno održavanje trimera za travu - za dugoročne najbolje performanse

Trimeri za travu koriste rotirajuću nit za brzo sečenje trave i kontrolisanje njenog rasta.

Izbor pravog goriva za vaš benzinski trimer za travu

Ključno je koristiti pravo ulje za vaš benzinski trimer za travu.

Provera sečiva

Vaš trimer za travu radi sa trimer glavama koje se mogu brzo i lako zameniti po potrebi. Stanje sečiva je od suštinskog značaja za nesmetan rad vašeg trimera, pa ga redovno proveravajte kao deo rutine održavanja.

Kontrolna lista za održavanje

Nakon završetka radova na održavanju, očistite zaštitu trimera za travu i sečivo vlažnom krpom ili mekom četkom; za vrlo tvrdokornu prljavštinu možete koristiti univerzalno sredstvo za čišćenje. Dok čistite, proverite da li su komponente pravilno i sigurno montirane.

Kao deo rutine održavanja, pre svakog korišćenja i svaki put kada napunite rezervoar, pažljivo proverite stanje vašeg trimera za travu. Potrebno je čistiti ga svaki put nakon upotrebe – za profesionalne alate to može značiti svakodnevno čišćenje.

Ručku za kontrolu treba redovno proveravati kako bi se osiguralo da ispravno radi. Proverite da li se dugme za isključivanje može pritisnuti i da li se okidači za gas i blokadu glatko pomeraju.

Očistite vazdušni filter filter po potrebi, a posebno u slučaju kvara. Ako je vazdušni filter oštećen, potrebno ga je zameniti.

Očistite rezervoar za gorivo po potrebi. Proverite da li je poklopac rezervoara čvrsto zatvoren.

Proverite karburator svaki put pre početka rada, kao i nakon punjenja rezervoara.

Kao redovan korak održavanja i servisa, preporučujemo zamenu svećice nakon 100 sati rada.

Sve dostupne šrafove i matice treba proveriti i zategnuti po potrebi.

Nož za trimer treba pregledati pre početka rada i svaki put nakon punjenja goriva. Uvek proverite da li je pravilno montirano – i odmah zamenite ako je oštećeno, i da je dovoljno oštro.

Podmazivanje menjača treba proveriti nakon 25 sati rada, ili ako dođe do kvara trimera za travu. Otvorite i pregledajte menjač iznad glave za košenje: ako ne vidite mast, dopunite ga.

Zašto moj trimer za travu neće da se pokrene?

Razlog može biti smeša benzina - ne bi trebalo koristiti gorivo starije od 30 dana. Ako niste sigurni koliko dugo je gorivo bilo u rezervoaru vašeg trimera, najbolje je da ga zamenite.

Za bezbedno održavanje trimera za travu:

  • Obavezno koristite pravu smešu goriva u vašem trimeru za travu.
  • Uvek proverite nož trimera pre nego što počnete sa radom.
  • Uvek očistite trimer za travu nakon završetka rada.
  • Zamenite smešu goriva po potrebi.

Povezani članci